Altyapı


Güçlü teknik ve uygulama kadrolarımızla atık sudan derin kazıya kadar farklı altyapı alanlarında çalışmalar yürütüyoruz.

Yaşamımızın en temel kaynağı olan suyun verimli bir şekilde değerlendirilmesi, içme suyunun sağlanmasından sonra atık suların toplanarak bertaraf edilmesi, olası herhangi bir sarsıntıya karşı yetersiz ve zayıf zeminlerin daha güçlü hale getirilmesi için zemin sağlamlaştırması ve kazı alanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi için iksa yapılarının oluşturulması için birçok projede çalışıyoruz.

Devam Eden Projeler
Tamamlanmış Projeler