Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız; dünyadaki gelişmelere ve yeniliklere açık ama aynı zamanda kültür ve değerlerimizi sahiplenen, kurumsal kimliğe ve iş etiğine bağlı, gerektiğinde inisiyatif ve risk alabilen, kişisel yeteneklerini takım çalışması içerisinde en üst düzeye çıkartarak çevresine ve kendisine değer katabilen, iş programlarına sahip ve disiplinli çalışanlar ile kurumsal girişimciliğimizi pekiştirmektir. 
Katlanarak büyüyen performansımız, çalışanlarımızın bu profesyonellikleri ile motivasyonları sonucudur ve gelecekteki başarılarımızın da teminatıdır. Bu ilkeler ışığında temel prensiplerimiz; 

 • İşe alım sürecinde işin gerektirdiği eğitim ve becerilere sahip olmaya ve fırsat eşitliği ilkesine bağlı kalarak nitelikli iş gücünün grubumuza dahil edilmesini sağlamak.
 • İşyerinde işçi ve işveren arasındaki iş birliğini ve çalışma barışını sağlayarak işçi-işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkları dostça çözümlenmesine çalışmak,
 • Çalışanları sadece bir üretim unsuru olarak değil, sosyal bir varlık olarak kabul etmek, çalıştığı süre içinde haklarının korunmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini geliştirmek için eğitim ortamı ve fırsatı yaratmak,
 • Çalışanların yaptıkları işin sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve performansını takip edip ödüllendirmek,
 • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını kuvvetlendirerek aidiyet bilinci oluşturmak,
 • İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate almak,
 • Çalışanlar için huzurlu, mutlu ve rahat çalışabilecekleri ortam sağlamak,
 • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre bilincinin ön planda olduğu bir çalışma ortamını sağlamak ve sürekli kılmak .