Sürdürülebilir Mükemmellik Manifestosu

KRK HOLDİNG
Sürdürülebilir Mükemmellik Manifestosu

KRK Holding, sürdürülebilir kurum modeli içerisindeki yönetişim, çalışanlar, topluluk, çevre ve müşteriler olarak ifade edilen beş etki alanında mükemmellik ve kalite odaklı bir kurum kültürü benimsemektedir.

KRK Holding, tüm bu etki alanlarında değer katan sonuçlar elde etmek amacıyla kendini ve paydaşlarını sürekli geliştirir, her zaman mükemmeli arar. Ürettiği değeri başta çalışanları olmak üzere tüm ekosistemi ile paylaşır.

KRK Holding, insanlık için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına insan, çevre, toplum ve iş sürekliliği dengesini korur.

Finansal büyümesini (ekonomik sağlamlığını), çevresel ve toplumsal etkiler çerçevesinde ele alarak sosyal fayda sağlamaya odaklı iş stratejileri geliştirir. Hesap verebilirliğini, çevresel ve sosyal bileşenleri içerecek şekilde ekonomik odağının ötesine konumlandırır.

KRK Holding öncü ve yenilikçi yaklaşımıyla, tüm paydaşları için yeni kaynaklar üretir ve bunları sürdürülebilir kılar. İş ekosistemini, ortaya koydukları etkiyi önemseyen uzman çalışanları ve ortakları ile birlikte geliştirir.

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde rol model olan KRK Holding, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alır; öncü uygulamaları ile yol gösterici bir konumda faaliyet gösterir.

Özetle, KRK Holding etik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yönetişim uygulamaları, ortak akla önem veren çalışanları, mükemmelliğe adanmış iş ve müşteri yaklaşımı, paylaşıma dayalı ekosistemi ile gelecek nesiller için sürdürülebilir ve yaşanabilecek bir dünya bırakmak amacıyla devreye aldığı çevreye duyarlı süreçleri sayesinde, faaliyet gösterdiği her sektörde yüksek standartlar oluşturur.