Çerez Politikası

KRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ÇEREZ (“COOKIE”) POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” ya da “KVKK”) 10’uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KRK Holding Anonim Şirketi (“KRK”) tarafından hazırlanmıştır.

Politika’nın amacı, https://www.krkholding.com/ internet sitemizde (“İnternet Sitesi”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet Sitesi’nde kullandığımız çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. İnternet Sitesi kullanıcıları çerez yönetim paneli üzerinden, İnternet Sitesi’nde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden İnternet Sitesi kullanıcıları tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile internet sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. İnternet sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile mümkün olmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet Sitesi’nde kullanım süresine göre kalıcı çerezler kullanmaktadır. Kalıcı çerez internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. İnternet Sitesi’nde sadece üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet Sitesi’nde kullanım amacına göre

aşağıdaki çerez kullanılmaktadır:

  • Analitik Çerezler:

Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, internet sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, internet sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, internet sitesini daha işlevsel hale getirmektir. KRK analitik çerezler aracılığıyla İnternet Sitesi kullanıcılarından kişisel veri toplamamaktadır.

2. İNTERNET SİTESİ’NDE KULLANILAN ÇEREZLER

Çerez İsmi

Çerezin Amacı

Çerez Tipi

Çerezin Saklama Süresi

_ga

Ziyaretçinin internet sitesini nasıl gördüğüne ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

_ga_0GVVXYYRLZ

Google Analytics tarafından, kullanıcının internet sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretinin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır. Ayrıca, kullanıcının giriş yaptığı ülke, şehir ve tarayıcı dilinin yanı sıra kullanıcının sayfa görüntülemeleri, kaydırmaları, giden bağlantıları, internet sitesi araması; kullanıcının, tarayıcısı / platformu / ekran çözünürlüğü / işletim sistemi hakkında istatistiksel verileri toplamak için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

3. İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; tüm kişisel verileri KRK tarafından işlenen gerçek kişiler kendisiyle ilgili aşağıda sayılan haklara sahiptir:

a)Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f)KVKK’nın 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler yukarıda sayılan haklarını kullanmak için yazılı olarak Gayrettepe Gönenoğlu No:7 BEŞİKTAŞ / İstanbul adresine veya krkholding@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilir. Başvurunun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Başvuruda bulunanın ilgili kişi olması halinde başvuru; ilgili kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliğini tevsik edici belgeleri içermelidir.

Başvuruda bulunan kişi başkası adına hareket ediyor ise, bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda başvuru; başvuruda bulunan kişinin ve ilgili kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliğini tevsik edici belgeleri içermelidir.

Ayrıca ilgili kişiler, Kurul’a şikâyet hakkını kullanmak amacıyla aşağıdaki iletişim bilgileri ile talepte bulunabilirler:

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat Çankaya / Ankara

Telefon: +90312-216-5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/

4. ÇEREZ YÖNETİMİ

Bağlantıya tıklayarak çerez tercihlerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu bağlantı, çerez onay başlığını yeniden ziyaret etmenize ve tercihlerinizi değiştirmenize veya onayınızı hemen geri çekmenize olanak tanır.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDe sktop&hl=en

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

Microsoft Edge Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari

https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Yandex

https://browser.yandex.com.tr/help/personal-data-protection/cookies.html

Google Analytics Kapsam Dışında Kalma (“Opt-Out”)

Google Analytics kapsam dışı kalma tarayıcı eklentisini yükleyerek site etkinliğinizin Google Analytics'e sunulmasını devre dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, web sitelerinde çalışan Google Analytics JavaScript'in (gtag.js, analytics.js) ziyaret etkinliği hakkında Google Analytics ile bilgi paylaşmasını engeller.

Google Analytics dışı kalma eklentisi Chrome, Safari, Firefox ve Microsoft Edge ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Kapsam dışında kalma eklentisinin, işlevini yerine getirebilmesi için tarayıcınızda düzgün bir şekilde yüklenip çalıştırılabilmesi gerekir. Kapsam dışında kalma ve tarayıcı eklentisini düzgün şekilde yükleme hakkında buradan https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=tr daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Eklentiyi yükleme bağlantısı: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Biz ve ortaklarımızın sizi hatırlayabilmesi ve siz ile diğer ziyaretçilerimizin web sitemizi nasıl kullandığını anlayabilmesi için, web sitemiz çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır. Bu teknolojilerin tam listesini görmek ve çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi daha iyi bir şekilde kullanabilmeniz için çerez politikamızı kabul ediyor musunuz?

Kabul Et