Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Ziyaretçi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

KRK Holding A.Ş. (“KRK Holding”, “Şirket”); veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda detay ve içeriği belirtilen kapsamda kişisel verilerinizi işlemektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Kimlik Verileri: KRK Holding’e ait alanlara giriş-çıkış yaparken ziyaretçi giriş kartı karşılığında geçici süreliğine teslim ettiğiniz kimlikte yer alan bilgiler
İletişim Bilgisi: Cep telefonu numarası
Güvenlik Bilgileri: Ziyaretiniz kapsamında size tahsis edilen giriş kartı bilgisi, giriş/çıkış tarih ve zaman bilgileri
Görsel Veriler: Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
İşlem Güvenliği: Kullanıcı IP, Mac ID, cihaz adı, erişim kayıtları
Diğer: Araç Bilgisi, Plaka Bilgisi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Veri Sorumlusunun işyerlerine, alanlarına, ofislerine yaptığınız ziyaretler kapsamında; KRK Holding’in ziyaretçi takibini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi, acil durum süreçlerinin yönetilmesi, işyeri sağlığı ile çalışanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla kimlik verileri, güvenlik bilgileri, görsel veriler ve araç ile plaka bilgisi gibi diğer veriler işlenebilmektedir.

Ayrıca KRK Holding’in sunmuş olduğu wifi hizmetinden ziyaretçi olarak yararlanmanız halinde bilgi güvenliği süreçlerinin sağlanması ve 5651 Sayılı Kanuna uyum sağlanması amaçlarıyla cep telefonu bilgisi ve işlem güvenliği verileri işlenebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını süresince vücut ısınız kamu sağlığı açısından Şirket işyeri giriş çıkışlarında işlenebilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Verileriniz, KRK Holding’in meşru menfaati ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması sebepleriyle; Veri Sorumlusu tarafından yerleştirilen kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi, araç ve plaka bilgilerinizi; kimlik verilerinizi sözlü, yazılı ya da fiziksel yollarla iletmeniz vasıtasıyla toplanmaktadır. İşlem güvenliğine dair verileriniz ile cep telefonu numaranız ise KRK Holding tarafından ziyaretçilere tanınan wifi imkanı vasıtasıyla elektronik ortamda işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AMAÇLARI

Kişisel verileriniz mahkemeler, savcılık, icra daireleri, kamu kuruluşları ile diğer resmi mercilerden herhangi bir talep gelmedikçe üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sk. No:7 34349 Beşiktaş İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Biz ve ortaklarımızın sizi hatırlayabilmesi ve siz ile diğer ziyaretçilerimizin web sitemizi nasıl kullandığını anlayabilmesi için, web sitemiz çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır. Bu teknolojilerin tam listesini görmek ve çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi daha iyi bir şekilde kullanabilmeniz için çerez politikamızı kabul ediyor musunuz?

Kabul Et