Misyon, Vizyon, Değerler

Misyon

KRK Holding olarak misyonumuz; çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz ailenin, yurtiçinde ve yurt dışında yaşanan rekabetçi ve değişken piyasa koşullarına rağmen, çağdaş ve kaliteli projeleri, insan hayatına ve doğaya saygıdan ödün vermeden sürdürmesidir.

Vizyon

KRK Holding olarak vizyonumuz; gerçekleştirmekte olduğumuz ‘çağdaş kurumsal yönetim’ ve ‘sürdürülebilir büyüme’ hedeflerimizi kaliteden ve değerlerimizden vazgeçmeden sürdürmektir. Sahip olduğumuz teknolojik altyapıyı, gelişmeleri takip ederek ileriye taşımak ve sektörün önde gelen firmaları arasındaki yerimizi sağlamlaştırmaktır.

Değerler

KRK Holding olarak değerlerimiz; temel prensiplerimiz olan iş etiği, şeffaflık ve sosyal sorumluluk kavramlarını gelenekselleştirmek; teknolojik ve ekonomik büyümeyi, çevreye ve insan hayatına duyduğumuz saygıyı koruyarak sağlamak; profesyonel hayattaki başarıya kendini yenilerken ekip olabilen, öncülük ederken örnek olabilen, yenilikçi, yaratıcı çalışanlarla ulaşmaktır.