Turizm


Ülkemizin ekonomik büyümesini artırmak, refah düzeyini yükseltmek, toplumumuz için yeni istihdam olanakları yaratmak ve değer yaratan bir firma olmak için birçok iş yeri ve otelin inşasının yanı sıra işletmesini de sağlıyoruz.                              

Tamamlanmış Projeler