Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) İmzacısı Olduk

16.05.2022

KRK Holding olarak, tüm dünyada sürdürülebilir, ortak bir küresel kalkınma kültürünü yaymak üzere; şirketleri sürdürülebilir ve sosyal sorumluluklarına uygun uygulamalar geliştirmeye teşvik eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı olduk. Dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact'ta katılımcı üye olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını bir üst seviyeye taşımak için, tüm iş süreçlerimizde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 ilkesine uymayı taahhüt ediyoruz. 

İNSAN HAKLARI

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.  

ÇALIŞMA STANDARTLARI

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli  

ÇEVRE

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.  

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.