Sapanca - Geyve Yüksek Hızlı Tren Projesi T1 Tüneli

Proje, 21.02.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlamıştır. Sözleme kapsamı, T2 Tüneli (Sözleşme tarihine kadar imal edilmiş olanlar hariç ) ve GT-4, GT-5 ve GT-6 Güvenlik Tünellerinin kapsam ve miktardaki tünel kazı ve destekleme işleri ile invert betonarme kaplama ve invert dolgu betonları (kemer betonarme kaplamalar ve güvenlik tünelleri tüm kaplamalar kapsam dışındadır) şeklindedir. Bu sözleşmeye istinaden  T1 Çıkış Tüneli 25.12.2021 tarihinde imzalanan Zeyilname No.1 ile T1 Giriş Tüneli ise 28.02.2022 tarihinde imzalanan Zeyilname No.2 ile uhdemize girmiştir. Bu sayede toplam iş miktarı, ilk sözleşme miktarının yaklaşık 2 katına çıkmıştır. T1 Tüneli, İstanbul  istikametinde T2 Tünelinden hemen önce yer almakta olup, iki tünel Akçay deresi üzerinden geçecek viyadük ile birbirine bağlanacaktır. T1 tünelinin bir kısmındaki (toplam tünelin yaklaşık %15’i) kazı-destekleme ve ara kaplama işleri 28.02.2022 tarihinden önce işin Yüklenicisi tarafından ifa edilmiştir. T2 tünelinin bir kısmının içinde bulunduğu zorlu jeolojik ortam, T1 Tünelinin tamamı için geçerli olduğundan, ön destekleme ile kazılabilen, ara kaplama ile desteklenen, yüksek deformasyon hassasiyeti olan bir tüneldir.

Lokasyon TÜRKİYE
Proje İşvereni T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Proje Kapsam
  • Tünel kazı ve destekleme işleri
  • İnvert betonarme kaplama 
  • İnvert dolgu betonları