Thénia - Bordj Bou Arreridj Elektrifikasyonlu Çift Hat Demiryolu Projesi

Bu proje çift hatlı demiryolunun yapımı, modernizasyonu ve elektrifikasyonudur. Hattın dizaynı ve yapımı, mevcut hat ve yeni hatların organizasyonu, bağlantı hatları, inşaat işleri, altyapı işleri, teknik ve ticari binalar ve istasyon kurulumları proje kapsamındadır. Hattın toplam uzunluğu 170 km’dir. Bu projede 18 tünel, 39 viyadük ve 13 demiryolu köprüsü bulunmaktadır. Tünellerin toplam uzunluğu 21.390 m, viyadüklerin toplam uzunluğu 22.280 m.

Lokasyon CEZAYİR
Yüklenici CCECC – Özgün İnşaat Ortaklığı
Proje İşvereni Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Yatırım, İnşaat, Etüt Takip Milli Ajansı (ANESRIF)
Proje Kapsam
  • 170 km demiryolu
  • 39 viyadük 22.280 m 
  • 18 tünel 21.390 m